Вход | Регистрация

RSS feed Форум

Тема Отговори Последен отговор
Rant about C vs C++ vs Python 1

24.09.2010, 10:41, (преди повече от 3 години)

от Марин Валериев Иванов
Поправителен изпит на 30-ти 0

29.08.2010, 20:24, (преди повече от 3 години)

от Виктор Петков Петков
Втора защита на проект 17

13.07.2010, 14:55, (преди повече от 3 години)

от Алек Андреев
Компресия 17

12.07.2010, 21:05, (преди повече от 3 години)

от Виктор Митков Митев
График 21

12.07.2010, 16:10, (преди повече от 3 години)

от Димитър Красимиров Димитров
Django? 4

12.07.2010, 14:16, (преди повече от 3 години)

от Кирил Владимиров Владимиров
Проекти 81

12.07.2010, 11:51, (преди повече от 3 години)

от Ангел Николаев Найденов
Въпрос за комерсиално Питонско приложение 2

09.07.2010, 14:53, (преди повече от 3 години)

от Никола Гришев Шекерев
Второ контролно? 25

01.07.2010, 20:25, (преди повече от 3 години)

от Йолина Станимирова Пенчева
Относно първата дата за защита 1

21.06.2010, 20:35, (преди повече от 3 години)

от Стефан Кънев
Организационни въпроси 6

17.06.2010, 11:55, (преди повече от 3 години)

от Светлин Михайлов Анков
К'фо стана със срещата при слонете 4

14.06.2010, 22:12, (преди повече от 3 години)

от Стефан Кънев
Решенията на FizzBuzz от понеделник 4

11.06.2010, 02:06, (преди повече от 3 години)

от Иван Петров Живков
Въпроси за четвърта задача 38

09.06.2010, 16:17, (преди повече от 3 години)

от Георги Иванов Богданов
Лекция за Django 0

08.06.2010, 15:03, (преди повече от 3 години)

от Елена Огнянова Иванова
Networking 0

05.06.2010, 13:29, (преди повече от 3 години)

от Димитър Красимиров Димитров
Въпрос по последната лекция 2

05.06.2010, 12:55, (преди повече от 3 години)

от Димитър Красимиров Димитров
Липсваща презентация 1

01.06.2010, 15:16, (преди повече от 3 години)

от Антон Драганов Петров
Проекти? 4

29.05.2010, 01:25, (преди повече от 3 години)

от Алек Андреев
Следващи лекции. 2

28.05.2010, 00:50, (преди повече от 3 години)

от Виктор Руменов Карагяуров
Python Style Guide (PEP 8) 0

22.05.2010, 13:15, (преди повече от 3 години)

от Димитър Красимиров Димитров
Трета задача 101

22.05.2010, 02:09, (преди повече от 3 години)

от Йоан Карадимов
Лекцията на 17-ти Май ще бъде в Химическия факултет в 210-та. 0

17.05.2010, 14:05, (преди повече от 3 години)

от Кирил Ваньов Кирилов
Проблем с imaplib / email на Python3.1 2

13.05.2010, 23:21, (преди повече от 3 години)

от Веско Митков Георгиев
Резултати от теста? 12

12.05.2010, 17:10, (преди повече от 3 години)

от Боян Румянов Лазов