Вход | Регистрация

RSS feed Форум

Тема Отговори Последен отговор
8-ми юли - защита 0

07.07.2009, 16:00, (преди повече от 4 години)

от Йордан Лазаров Темелков
Аз си избрах проект... 35

03.07.2009, 14:12, (преди повече от 4 години)

от Атанас Димитров Атанасов
hug a developer 1

01.07.2009, 18:41, (преди повече от 4 години)

от Стефан Кънев
Python3.0 и lighttpd 10

12.06.2009, 15:44, (преди повече от 4 години)

от Димитър Красимиров Димитров
Материали? 3

08.06.2009, 22:04, (преди повече от 4 години)

от Павел Йорданов Милчев
Четвърта задача 63

06.06.2009, 21:21, (преди повече от 4 години)

от Елена Петрова Миронова
Проекти 12

31.05.2009, 23:04, (преди повече от 4 години)

от Точо Точев
Инструменти за писане на GUI в Python 2

28.05.2009, 14:56, (преди повече от 4 години)

от Ивайло Иванов Петров
Утре (25.05) ще има ли лекция?!? 2

25.05.2009, 16:19, (преди повече от 4 години)

от Мария Костова Матева
Пета задача 89

20.05.2009, 01:58, (преди повече от 4 години)

от Елена Петрова Миронова
консултация 1

17.05.2009, 16:12, (преди повече от 4 години)

от Точо Точев
Графична среда за разработка за python 2

15.05.2009, 23:19, (преди повече от 4 години)

от Точо Точев
Метакласове и ООП хакерия 19

07.05.2009, 20:16, (преди повече от 4 години)

от Атанас Димитров Атанасов
Интрегриране на Python код в C/C++ 13

26.04.2009, 01:08, (преди повече от 4 години)

от Ивайло Иванов Петров
Python performance quiz 37

25.04.2009, 17:12, (преди повече от 4 години)

от Славомир Валериев Къслев
Палчета и звездички 0

13.04.2009, 17:51, (преди повече от 4 години)

от Стефан Кънев
Ще можем ли да си видим грешките на теста? 5

11.04.2009, 20:18, (преди повече от 4 години)

от Стефан Кънев
Въпрос за super() 3

09.04.2009, 13:26, (преди повече от 4 години)

от Точо Точев
Python Challenge 4

09.04.2009, 10:54, (преди повече от 4 години)

от Николай Бачийски
Трета задача 139

07.04.2009, 20:27, (преди повече от 4 години)

от Мирослав Руменов Пасков
Решение на трета задача 8

07.04.2009, 16:23, (преди повече от 4 години)

от Димитър Красимиров Димитров
Проблеми с предаването на задача 6

07.04.2009, 12:40, (преди повече от 4 години)

от Мария Костова Матева
Решение на втора задача 0

06.04.2009, 22:25, (преди повече от 4 години)

от Точо Точев
Дата за първо контролно?!? 3

06.04.2009, 22:20, (преди повече от 4 години)

от Антония Ангелова Нонева
PyCon Videos 6

05.04.2009, 13:21, (преди повече от 4 години)

от Славомир Валериев Къслев