Вход | Регистрация

Проблем с imaplib / email на Python3.1

 • Здравейте,

  опитвам се да ползвам imap на Python3.1. Следния код върви прекрасно на 2.6, но на 3.1 извежда None.

  P.S. Ако някой има интерес да го пуска user и pass под 3.1 трябва да са encode-нати, под 2.6 НЕ.


  import imaplib, email
  
  # for python2.6 don't use .encode()
  user = 'youruser@gmail.com'.encode()
  pas = 'yourpass'.encode()
  
  m = imaplib.IMAP4_SSL("imap.gmail.com", 993)
  m.login(user, pas)
  
  status, count = m.select('Inbox')
  
  typ, msg_data = m.fetch(count[0], '(RFC822)')
  
  for response_part in msg_data:
    if isinstance(response_part, tuple):
      s = str(response_part[1])
  
      msg = email.message_from_string(s)
      for header in [ 'subject', 'to', 'from' ]:
        print('%-8s: %s' % (header.upper(), msg[header]))
  
  m.close()
  m.logout()
  11.05.2010 (променeно 12.05.2010)
 • Проблема е че response_part[1] ти е str в 2.6, докато в 3.1 е bytes, съответно и cast-а не ти е правилен (str(b'1') == "b'1'").

  Трябва ти response_part[1].decode() вместо str(response_part[1]) ((b'1').decode() == "1").

  13.05.2010 (променeно 13.05.2010)
 • Мерси много

  13.05.2010